Aikido

Ueshiba

Wat is Aikido?

Aikido is één van de jongere krijgskunsten, ontwikkeld uit oude, traditionele martiale kunsten. De principes van Aikido zijn ontwikkeld door O’Sensei Morihei Ueshiba (zie foto). Deze Aikidoprincipes omvatten begrippen als eensgezindheid, vrede, centrum en Musubi (verbintenis). Een van zijn beste leerlingen Tamura Sensei, geeft in zijn boek ‘Aikido’ hierover een uitgebreide toelichting. Aikido is een vreedzame krijgskunst. Primair is het uitgangspunt om de tegen jou gerichte agressie onder controle te brengen, niet om haar te vernietigen. Dit principe komt ook in de technieken tot uiting, waarbij je een aanvaller niet definitief uitschakelt, maar in de eerste plaats probeert te controleren. De mogelijkheid blijft zo bestaan om aan te geven dat die agressie nutteloos is.

Het uitgangspunt bij Aikido is de tegen jou gerichte agressie effectief te begeleiden en te controleren. Dit is een groot verschil met andere krijgskunsten, waarbij het de bedoeling is de krachten te meten en het duel te winnen (tijdens wedstrijden of toernooien). Iedere vorm van competitie is, op de Tomiki aikido stijlvorm na, afwezig in het Aikikai Aikido.

Bij Sportschool Salomons volgens we het Aikikai Aikido binnen de Judobond Nederland. JBN/Aikido

Wat betekent Aikido

De 3 Japanse karakters die samen het woord ai-ki-do vormen, betekenen het volgende:

Ai = Harmonie, eenheid, liefde.

Ki = Energie, (levens)kracht.

Do = De weg, de studie, de manier.

Geen snelle cursus zelfverdediging

In praktijk kan het accent in de doelstelling van aikidobeoefenaars uiteenlopen van zelfverdediging tot spirituele ontwikkeling. Als je aikido effectief als zelfverdediging zou willen gebruiken zul je jaren lang stevig moeten trainen. Wij trainen Aikido echter niet in de eerste plaats om deze als zelfverdediging toe te gaan passen.

De krijgskunst is gebaseerd op een filosofie van geweldloosheid en harmonie. De effectiviteit van de technieken schuilt in de soepel, dynamische bewegingsvormen.

De beoefening van Aikido bevordert o.a.;

• een goede lichaamshouding en conditie!

• zelfvertrouwen en een ontspannen ademhaling

• mentale en lichamelijke ontspanning

• een verbeterde motoriek

• het omgaan met afwisselende situaties

We trainen in het Aikido zowel ongewapende als ook gewapende technieken.

Hiervoor  gebruiken we houten wapens, de Jo ( houten stok van ca. 1.27m.), de boken, een houten zwaard gebaseerd op de Japanse katana en een houten tanto ( mes ).

De wapens worden zowel gebruikt om te wennen aan verschillende afstanden tussen de partners als ook om te leren omgaan met de traditionele aanvallen welke grotendeels gebaseerd zijn op de aanvallen met deze wapens.

Ook trainen we traditioneels staande technieken maar ook zittende technieken welke op de knieën worden uitgevoerd.

Daarnaast wordt er ook een vorm getraind waarbij de aanvaller (tori) staat en de verdediger (nage) zit. Dit element van trainen wordt nog maar in weinig krijgskunsten beoefend maar maakt binnen het Aikido nog een belangrijk deel van de technieken uit.

Aikido moral code, van Seiichi Sugano-sensei

Aikido is a way

There is commitment and there is obligation

Do not abuse or misuse the art of aikido

Study carefully, honestly and humbly

Respect your seniors

Take care of your juniors

Het verschil met vechtsporten als karate en judo, is dat er in Aikido geen nadruk ligt op het competitie-element. Iedere vorm van competitie is, op de “Tomiki” Aikido stijlvorm na, afwezig in Aikido.

Aikido kent wel een examensysteem, oplopend van 6e kyu t/m 1e kyu, gevolgd door 1e dan (graad) en hoger. De examens worden afgenomen in een tempo dat bij jou past en kun je zien als een vorm van persoonlijke ontwikkeling, als mens en Aikidoka.